Απόφαση 367 (14ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
367η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ"