Απόφαση 369 (42ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
369η απόφαση
Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου, Λαμιέων οικονομικού έτους 2020