Απόφαση 378 (36ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
378η απόφαση
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού- κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ » προϋπολ. 50.000,00 €