Απόφαση 397 (38ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
397η απόφαση
Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προϋπ. 22.196,00€