Απόφαση 398 (18ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Οκτώβριος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
398η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ