Απόφαση 399 (44ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
399η απόφαση
Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39071/2019 και 50673/2019 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Α.Γ. του Γ.