Απόφαση 403 (44ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
403η απόφαση
Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου