Απόφαση 41 (3ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Ιανουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
41η απόφαση
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Κοινοτικών δρόμων ΤΚ Παυλιανης »