Απόφαση 412 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
412η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε λόγω παρεμπόδισης έργων οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Φραντζής (στην οδό Νικηφόρου Ουρανού)