Απόφαση 416 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
416η απόφαση
Τροποποίηση της αριθ. 367 /2020 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού μελών Επιτροπής/ Διενέργειας/ Αξιολόγησης Διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»