Απόφαση 425 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
425η απόφαση
Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω *των ορίων- Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙOΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 142.783,75€ άνευ ΦΠΑ (167.914,15€ με ΦΠΑ)