Απόφαση 467 (42ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Οκτώβριος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
467η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛ.: 24.837,20€ ( ΜΕ ΦΠΑ 24%) & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΡΧ.ΜΕΛ. : 40.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ 24%)