Απόφαση 469 (19ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
469η απόφαση
Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της Κοινοπραξίας Μελετητών/ Γραφείων Μελετών: ENVIROPLAN Α.Ε., Εμπειρία Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. , Λώλος Θεοφάνης , Αλεξοπούλου Ελένη ,Πολιτόπουλος Βασίλειος , Καμποσιώρα Κωνσταντίνα , Συριανός Γεώργιος ,για την μελέτη : «Μελέτες Ωρίμανσης Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»