Απόφαση 501 (21ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
501η απόφαση
Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2020