Απόφαση 513 (21ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
513η απόφαση
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων για κατάρτιση Μητρώου προσώπων, μέλη των διαγωνισμών των δημοσίων έργων της παραγράφου 8β. του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.