Απόφαση 515 (46ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
515η απόφαση
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2019