Απόφαση 519 (21ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
519η απόφαση
Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων ΤΚ Παυλιανης »