Απόφαση 53 (4ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
53η απόφαση
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.