Απόφαση 585 (34ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2018 - 16:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
585η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ουΠΚΤΝΜΕ) ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»