Απόφαση 60 (4ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
60η απόφαση
΄Εγκριση 1ου και 2ου πρακτικού άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στη θέση «Λογγά» της Κοινότητας Ροδωνιάς