Απόφαση 626 (52ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
52η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
626η απόφαση
Εγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.: 54165/30-12-2019 σύμβασης για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ».