Απόφαση 67 (11ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος, 2013 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
67η απόφαση
ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22398/13-07-2001 ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ