Απόφαση 68 (5ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
68η απόφαση
Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό Μανώλη Ρασούλη