Απόφαση 88 (3ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
88η απόφαση
ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΄ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ΄ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ