Απόφαση 92 (5ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
92η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ΄