Εισηγήσεις θεμάτων 6ης/2020 Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου