Πρόσκληση 11ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 527/17-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Χ.»

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013

Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 200/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 164/14-03-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΜΗ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27/2013 ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΄ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ -ΜΟΙΡΑ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΄ΤΣΑΛΤΑΚΗ΄

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING)

Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 313/2013 ΑΔΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟ Ν.Μ. ΛΑΜΙΑΣ