Πρόσκληση 11ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος, 2015 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 - 2019

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ κΑΤ/ΤΟΣ(ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ κΑΤ/ΤΟΣ(ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ & ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ))

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ κΑΤ/ΤΟΣ(ΤΥΡΑΙΔΗΣ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ κΑΤ/ΤΟΣ(ΜΠΙΣΤΙΧΑ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ κΑΤ/ΤΟΣ(ΚΟΡΑΚΑ Μ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ Π.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΖΑΠΜΑΚΟΛΑΣ Π.)