Πρόσκληση 13ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιούλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΙΚΑ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ κ.λ.π. , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ¨Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ ΣΤΟ Γ΄ ΚΑΠΗ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 512/11-11-2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΄ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β.΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 114/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 120/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 123/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 127/20-5-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΔΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ (Ο.Τ.Γ476α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4.10 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04 - ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ΄

Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ΄ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄, ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΑΛΩΝΙΑ΄ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΒΡΗΣ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΕΡΓΟ: ΄ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΛΟΡΑΧΗ - ΙΣΙΩΜΑΤΑ - ΤΣΑΜΑΔΙ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ LEADER

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ - ΚΑΛΥΒΙΑ) ΄ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (συμβολή περιφερειακού με οδό Λαρίσης)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ