Πρόσκληση 13ης Συν. Δ.Σ. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 7 Αύγουστος, 2015 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 448/2011 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Θέμα: TΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΑΛΤΑΚΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ΄

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ΄

Θέμα: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ .

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ