Πρόσκληση 13ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 15/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 16/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 17/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 18/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 47/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (2ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης ΣΣ) του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) «Επισκευές – Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων», αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.»

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», (έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση αποτελέσματος), προϋπολογισμού μελέτης (2.389.088,78€ με ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021»

Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολ. 73.000,00€

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Θέμα: Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Κων/νου Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ «ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» Αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 13/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.3.98 MB