Πρόσκληση 15ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 19 Οκτώβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΕΤΟΖΗΣ Φ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΩΤΣΟΠΕΤΡΟΣ Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΟΕ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΤΣΕΚΟΥ Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Η, ΝΑΚΟΣ-Δ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΟΕ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΛΙΑΓΚΑ Β. )

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΑΜΙΩΤΗΣ Π.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΙΚΝΗΣ Θ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΠΟΥΡΑΣ Β. .)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Ζ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΠΑΚΟΣ Ι.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ε.ΤΕΛΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Δ .)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΝΤΟΥΖΓΟΥ Α .)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΣΙΚΝΗΣ Θ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Ζ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΑΚΟΣ Ι.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ε.ΤΕΛΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ε.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΝΤΟΥΖΓΟΥ Α.)