Πρόσκληση 16ης Συν. Δ.Σ. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 171/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑ (5) ΑΤΟΜΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΣΑΛΤΑΚΗ

Θέμα: ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΜΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΤΟΣΙΕΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ κ.λ.π. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ κ.λ.π. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν. 1249/82 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ,ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 1579/85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 2 ΤΟΥ Ν. 2734/99 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠ.Π.Θ.ΠΟΛ. & ΑΘ. ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ω.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΚΡΕΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & Κ.Χ., ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ "ΑΦΟΙ ΛΑΙΝΑ - ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΒΕΕ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΙΝΙ BUS"

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 & 2 ΤΟΥ Ν. 407/2012 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ" πρώην Δήμου Γοργοπατάμου

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ - Τ.Δ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ" του πρώην Δήμου Υπάτης.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ "

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Ε.Ι. , ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι.

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 7.000,00 € ΑΠΟ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :"ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ "

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ))

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΤΣΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΜΑΝΤΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΝΑΤΑΛΙΑ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΖΑΓΑΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑ )

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ", του Δήμου Λαμιέων (Αριθ. μελέτης 23/2010)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΟΥ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2010)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ "

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Τ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ "