Πρόσκληση 16ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ- ΠΑΖΑΡΙΩΝ΄.

Θέμα: ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67232/19-09-2013 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ & Κ.Χ.Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 14 ΣΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 54/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Λ. ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΨΗΦΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Δ.Λ.΄

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Λ.

Θέμα: ΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΄ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΩΤΑΣ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΑΛΙΩΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΄ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΄ΤΣΑΛΤΑΚΗ΄

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΜΠΙΡΛΙΑ΄ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΝΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΚΛΠ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΝΕΡΙΖΙ΄ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΣΧΟΛΙΚΟ΄Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι.

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΟΥΡΙΩΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΄

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.294/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΄ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β.΄