Πρόσκληση 16ης Συν. Δ.Σ. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Νοέμβριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2014)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2013)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23/2014)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 36/2012)

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΄ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ΄

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΄Η ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Θέμα: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ) ΣΥΓΓΡΟΥ, ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 13 , ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΖΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΑΛΩΝΙΑ- ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΒΡΗΣ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 37/2012)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 77/2014)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 69/2013)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2014)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ΄

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν ΤΚ ΛΥΧΝΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ΄ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙ 2014-

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ , ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ΄

Θέμα: ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015