Πρόσκληση 16ης Συν. Δ.Σ. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014