Πρόσκληση 18ης Συν. Δ.Σ. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος, 2014 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ , ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Φο.Δ.Σ.Α..

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 5ΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑΤ Ο ΕΤΟΣ 2015

Θέμα: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΄ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ΄

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 64/2013)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 72/2013)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2013)

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΛΠ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2734/1999 ΓΙΑ ΤΟ 2015

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2015

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/2011)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ)΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ23/2011)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2014)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 363/2014 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟN ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ