Πρόσκληση 18ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 19 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 194/5-5-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΜΟΩΛΚ-Λ01) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη νέας απόφασης, περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Λαμιέων και με αριθ. κατ. ΑΓ 139/24-4-2019.

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)» προϋπολογισμού μελέτης 245.866,06 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση της απόφασης 164/7-4-2020 ως προς την διάρκειας μίσθωσης , απ ευθείας εκμίσθωσης ακίνητου - «κληροδοτήματος Κ. Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ Μουστάκειου Λαμίας» -αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων, λόγω μη σύννομης ελαχίστης διάρκειας μίσθωσης με τον ν. 4242/2014 , για το είδος της μίσθωσης .

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ» ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Εισηγήσεις 18/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.5.55 MB