Πρόσκληση 1ης Συν. Δ.Σ. 2014

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: Η ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 59 ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 527/17-12-2012 & 234/19-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Χ.΄

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΄ΔΑΜΑΣΤΑ΄ (DIGEA A.E.)

Θέμα: Η ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΟΣΔΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΝΙΤΣΑ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΟΣΔΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΄Η ΜΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΙΒΡΗΣ & ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ, ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2015

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 88/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 473/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΣ κ. ΠΑΝΑΓΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.870,00 €.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ΄.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 5ο ΛΥΚΕΙΟ

Θέμα: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠΑΤΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 22/13 ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ)

Θέμα: ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ, ΠΑΡΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΚΑΡΟΥ , ΣΤΟΝ ΧΙΝΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΑΜΙΑΣ