Πρόσκληση 1ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Ιανουάριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ Δ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΙΧΟΣ Κ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΟΥΝΑΝΟΥ Β.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Κ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΑΝΔΑΛΟΣ Θ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΑΥΡΟΣ Κ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΝΗ Ε.-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΟΕ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ Α)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΖΑΒΙΔΑΣ Δ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Π.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ )

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΑΥΡΟΣ Κ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΡΓΥΡΗΣ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Π.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΡΙΒΑΣ Δ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΖΑΒΙΔΑΣ Δ.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΑΝΗ Ε.-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΟΕ)