Πρόσκληση 21ης Συν. Δ.Σ. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΩΝ, EΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.1 ΠΔ 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΣ 2016

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΑΓΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ΄

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 57/2014 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΄ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ΄

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3,ΠΑΡ. 2 Ν.2734/1999, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ -ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜ/ΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ κλπ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ΄

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 30/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΜΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ