Πρόσκληση 21ης Συν. Δ.Σ. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό X, του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 56, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για τη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων».

Θέμα: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 60, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για τη «Δημιουργία Πράσινων Σημείων».

Θέμα: Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» τόσο για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.

Θέμα: Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007,

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους

Θέμα: Απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης - καθορισμός αμοιβής του κληροδοτήματος «Ξ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ - αστική περιουσία -αυτοτελούς διαχείρισης-Δήμου Λαμιέων» .

Θέμα: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2020

Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για το έτος 2020

Θέμα: Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020», για το έτος 2020

Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Θέμα: Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019

Θέμα: Χρήση του υπ ΄αριθμ. ΚΗΗ 7077 λεωφορείου για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021 - 2022

Θέμα: Εκμίσθωση ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων

Θέμα: Περί ονοματοθεσίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε Δ.Α.Κ. Λαμίας ΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ΄

Θέμα: Κοπή δέντρου στην γωνία των οδών Γ. Πλατή και Μ. Μπότσαρη.

Θέμα: Παράταση χρόνου ταφής

Θέμα: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Θέμα: Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στην Πρόσκληση ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

Θέμα: Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στην Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Θέμα: Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Υπάτης»

Θέμα: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων ΤΚ Παυλιανης »

Θέμα: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και 28 Οκτωβρίου »

Θέμα: Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ( Αρ Μελετης 36 / 15 )

Θέμα: Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Θέμα: Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή κόμβων Λαμίας»

Θέμα: Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις φορέων και εταίρων της σύμπραξης FABULOS που συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Λαμιέων

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων για κατάρτιση Μητρώου προσώπων, μέλη των διαγωνισμών των δημοσίων έργων της παραγράφου 8β. του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.