Πρόσκληση 21ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 2 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Εγκριση ΄Εκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2019

Θέμα: Eισήγηση έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» Αυτοτελούς διαχείρισης –Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολ. 500.000,00 €

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολ. 245.866,06 €

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», προϋπολ. 230.000,00 €

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ» προϋπολ. 40.000,00€

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 21/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.7.25 MB