Πρόσκληση 22ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
22η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 154/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 134/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΟΥ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 78/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε.

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ