Πρόσκληση 23ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Ιούνιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 170/2013 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 172/2013 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ-

Θέμα: ΚΑΤΑΡTΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου, 3ου, 4ου. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ