Πρόσκληση 24ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Ιούλιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ. Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ-ΜΟΙΡΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ κ.λ.π