Πρόσκληση 25ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Θέμα: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κατά την περίοδο 2020-2021

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό ύψους τελών εμποροπανήγυρης για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα: Περί διαγραφής οφειλών (περιπ.1δ άρθρο 174 Ν. 3463/06

Θέμα: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ενός φορτηγού και ενός επιβατηγού αυτοκινήτου από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης προς το Δήμο.

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης ΣΣ) – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – Γ΄ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ & ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Θέμα: ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων»

Θέμα: Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»