Πρόσκληση 27ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Αύγουστος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
27η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΑΛΩΝΙΑ - ΜΟΙΡΑ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ΄