Πρόσκληση 2ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιανουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού Νόμου

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων Κληροδοτημάτων –ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2018.

Θέμα: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 186.218,84 €

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-  Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια:  «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας)» προϋπ. 131.774,06€

Θέμα: Έγκριση 1ου  πρακτικού  διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού   και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » προϋπολ.  74.400 €

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 2ης συνεδρίασης 2020 Ο.Ε.1.62 MB