Πρόσκληση 30ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
30η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 297 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Εξειδίκευση πίστωσης για ενημέρωση, παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγή υγείας των δημοτών

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, μετά από προδικαστική απόφαση- καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων -– καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων -– καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων -– καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολ. μελέτης 74.000,00 €

Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ προϋπολ. μελέτης 74.000,00 €

Θέμα: Έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. μελέτης 614.000,00€

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), προϋπολ. 210.800,00€

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 30/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.3.02 MB